ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 4
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 81.67 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 80.67 ทอง 6