ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2