ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 5