ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน