ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2