ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนแก้ว) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 92.66 ทอง 5
6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 91.33 ทอง 6
7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 90.33 ทอง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 9
10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 10
11 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
12 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน