ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
6 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน