ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2