ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการที่สมัคร
1 บ้านหนองแก่งทราย 23
2 ศรีชมภูวิทยา 68
3 บึงกาฬ 95
4 นาสวรรค์พิทยาคม 45
5 หนองเข็งวิทยาคม 34
6 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 19
7 พรเจริญวิทยา 106
8 หนองหัวช้างวิทยา 28
9 ศรีสำราญวิทยาคม 22
10 โซ่พิสัยพิทยาคม 91
11 โนนคำพิทยาคม 22
12 โพนทองประชาสรรค์ 28
13 เซกา 83
14 หนองหิ้งพิทยา 41
15 โสกก่ามวิทยา 29
16 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 45
17 ประชานิมิตรพิทยานุกูล 22
18 เจ็ดสีวิทยาคาร 47
19 ปากคาดพิทยาคม 81
20 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 48
21 สมสนุกพิทยาคม 33
22 บึงโขงหลงวิทยาคม 78
23 ท่าดอกคำวิทยาคม 27
24 ศรีวิไลวิทยา 88
25 ภูทอกวิทยา 37
26 บุ่งคล้านคร 63