ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นายธิวัตถ์ ไกรธิราช
นาย ฌัชชพล พรมที
นายเจษฎา อัมไพ
นายสุรยุทธ์ ราชชาลี
นางสาววราภรณ์ ซุยโล้น
นางสาวจติยาพร แพ่งศรีสาร
นางสาว นุชนาถ อ่อนทา
นางสาววรัญญา ล้านพุฒ
นางสาววิชุลดา พันจำปา
ยุภาพร ศรีโคตร
นภาพร แก่นโสม
2 โซ่พิสัยพิทยาคม นายพชระ ทรงเรืองกูล
นายเอกรินทร์ ภูศรีโสม
นายณัฐวุฒิ เหล่ากาสี
เด็กชายกฤตติกุล แก้วจันทร์
เด็กชายพงศกร ป้องปิ่น
นางสาวละอองดาว ขาวพล
นางสาวรพีพรรณ แก้วกาหลง
นางสาวจิราภา พลนันท์
นางสาวอารยา ธรรมรังสี
นางสาวกริษฐา แก้วมา
นางสาวกนกรัตน์ ม่วงน้อย
นายธวัฒน์ชัย คำควร
นางสาวบังอร วงค์อินอยู่