ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่) ระดับชั้น ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน