ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ม.ต้น) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565