ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนาธรรมอิสาน
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565