ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3
ม.4-6
4
6
2 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
ม.4-6
8
10
3 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix media) ม.1-3
ม.4-6
7
8
4 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3
ม.4-6
4
3
5 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3
ม.4-6
11
11
6 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
ม.4-6
11
12
7 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ม.ต้น) ม.1-3
4