ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การออกกำลังกายประกอบเพลง (คีตะมวยไทย)
ม.1-6
1
2 การออกกำลังกายประกอบเพลง (ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)) ม.1-3
ม.4-6
2
1
3 การออกกำลังกายประกอบเพลง (แอโรบิค)
ม.1-6
2
4 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3
ม.4-6
20
21