ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-3
13
2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-3
9
3 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย