ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
ม.4-6
17
17
2 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3
ม.4-6
19
20
3 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-3
ม.4-6
19
19
4 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3
10
5 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-3
ม.4-6
6
7
6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
ม.4-6
15
15
7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3
ม.4-6
6
8
8 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
ม.4-6
3
4