ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวแคน)
ม.4-6
1
2 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-3
ม.4-6
2
3
3 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวพิณ) ม.1-3
ม.4-6
3
2
4 การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโหวด) ม.1-3
ม.4-6
1
1
5 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง)