ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3
2
2 การแข่งขันการเล่านิทาน ม.1-3
2