ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 หุ่นยนต์ผสม
ม.4-6
1
2 หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3
ม.4-6
3
4
3 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-3
ม.4-6
4
3
4 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3
ม.4-6
1
2