ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขัน Motion Infographic
ม.4-6
6
2 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ม.4-6
5
3 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
ม.4-6
12
4 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-3
4
5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3
5
6 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-3
6
7 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3
2
8 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ม.4-6
6
6
9 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
ม.4-6
6
9
10 การแข่งขันสร้าง Web Application
ม.4-6
3
11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
ม.4-6
2
2