ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3
ม.4-6
19
16
2 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-3
ม.4-6
7
7
3 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี
ม.4-6
2
4 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
ม.4-6
2
4
5 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส

6 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน

7 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม
ม.4-6
1
8 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-3
ม.4-6
10
12
9 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี
ม.4-6
1
10 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น
ม.4-6
2
11 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส

12 การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม

13 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน
ม.4-6
5
14 กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเขมร

15 กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษามาลายู

16 กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเมียนมาร์

17 กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษารัสเซีย

18 กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาสเปน

19 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ม.1-3
ม.4-6
7
6