ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ม.1-3
18
2 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท))
ม.4-6
14
3 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3
ม.4-6
19
23
4 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ต้น ม.1-3
18
5 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
ม.4-6
16
6 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3
ม.4-6
12
11
7 พินิจวรรณคดี ม.1-3
ม.4-6
16
19
8 เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-3
ม.4-6
15
17
9 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3
ม.4-6
19
16